Úvaha o volném fungujícím trhu

Mám pocit, že jsem byl vždycky fanouškem volného trhu, minimálních zásahů vlády do podnikání a takzvané „neviditelné ruky trhu“. Popravdě, nikdy jsem nijak extra nepřemýšlel o trhu do větší hloubky, a to až do nynějška, kdy jsem byl k úvahám inspirován novou zásobou knih na mém nočním stolku. Chci se s vámi podělit o své dvě malé úvahy na téma trh.

Úvaha první spočívá v tom, že námi opěvovaný volný trh je v mnoha případech fata morgánou. Ano jistě, občas je k vidění, ale většinu času spíš ne. Například nikdy nebudete mít fungující volný trh s hot-dogy na Sněžce nebo jakékoliv horské chatě. Proto máme všem dobře známou „horskou přirážku“, která neexistuje proto, že je složité dopravit potraviny na horskou chatu, ale existuje pouze proto, že na chráněné hoře nikdy trh vzniknout nemůže. V lepším případě tam bude monopol, v horším případě tam nebude nic.

Úvaha druhá, která mi přijde o něco zajímavější, spočívá v tom, že jsem si uvědomil, že volný trh vlastně podnikatelé nechtějí. Vždycky jsem tak nějak automaticky předpokládal, že volný trh je dobrý pro business, ale zkuste se nad tím společně se mnou zamyslet. Na dokonalém fungujícím volném trhu jsou tržní ceny tak blízko přirozeným cenám, že pro podniky přestává být podnikání v takovém prostředí zajímavé kvůli nízkým maržím.

To, co většina podnikatelů dělá, je, že hledají tzv. příležitosti. Co to ale je taková podnikatelská příležitost? Je to místo, kde nefunguje dobře trh a když jako podnikatel toto místo objevím, tak je mým zájmem, aby si to místo udrželo své (ne)kvality co nejdelší možnou dobu. Pouze v prostředí, kde je velký rozdíl mezi poptávkou a nabídkou (tedy ještě trh dostatečně nefunguje) může podnikatel realizovat atraktivní zisky.

Časem nevyhnutelně nastane to, že se na objevené místo přihrnou další podnikatelé, začnou konkurovat, vytvoří vynikající trh pro spotřebitele, ale naprosto nezajímavé prostředí pro podnikatele. Marže klesnou na nejnižší únosnou mez a v okamžiku, kdy tomu dojde, zůstávají ve hře pouze firmy, které vydělávají pouze díky objemu (velikosti) a propracovanému řízení.

Každému z nás se jistě vybaví pár podniků a podnikatelů, kteří své jmnění nadělali právě v letech těsně po revoluci, kdy u nás trh moc nefungoval a nebyl moc volný. Třeba na trhu s počítači byly nechutné marže a dnes jsou PCčka v podstatě komoditou.

Shrnuto: Cílem podnikatele (nebo třeba startupu) je hledat trhy, které ještě nefungují, realizovat na nich zisk a bránit nefunkčnost trhu co nejdéle.

Co to znamená, když někdo prohlásí „…hledáme díru na trhu“? Co to je ta díra na trhu? Není to nic jiného, než místo, kde trh ještě dobře nefunguje. Už je tam poptávka, ale z různých důvodů tam ještě není dostatečná nabídka.

Jakmile podnikatel najde díru na trhu, přirozeně se snaží vytěžit z ní co nejvíc různými taktikami a brání tomu, aby přišla konkurence, která by měla srovnatelné podmínky, jako původní objevitel „díry“. V zájmu spotřebitelů je přesný opak. Spotřebitelé se budou snažit zkrátit období, kdy je trh nefunkční, na co nejkratší.

Jak se podnikatelé brání funkčnímu trhu? Nejjednodušší taktikou je tajení toho, že vůbec nějaká díra na trhu existuje („pracujeme na jednom projektu, ale zatím o tom nemůžu mluvit“) a mlžení o tom, co vlastně firma dělá („…naše unikátní know-how nám umožňuje uspokojovat marketingové potřeby klientů na sociálních sítích…“). Další taktikou může být skrývání cen nebo skutečných vlastností produktu („Pokud máte zájem o cenovou nabídku nebo prezentaci, zavolejte …“).

Je mnoho odvětví, kde se bránění volnému trh realizuje na úrovni zákona. Případné konkurenci se nastaví obtížně překonatelné vstupní podmínky (složení kauce, placení drahého pojištění odpovědnosti, složení obtížných vědomostních zkoušek, …). U některých prací opravdu nechceme, aby je mohl dělat kdokoliv (např. chirurgie), ale občas jsou vstupní podmínky umělé a těžko obstojí argument o tom, že je omezení ve veřejném zájmu (povinné členství v nějaké komoře, podmínky na výši základního jmění, atd.). Určitě by byla zajímavá diskuze na téma volný trh vs. patenty a copyright.

Celou úvahu si dovolím ještě zkomplikovat tím, že připomenu, že téměř každý podnikatel je současně spotřebitelem. Bylo by fajn vytvářet produkty „z ničeho“, ale tato schopnost nám nebyla dána. Pokud tedy rozvinu myšlenku kousek dál, tak ideální pozice z pohledu podnikatele je taková, kde své vstupy získává z velmi fungujícího volného trhu (komodity) a výstupy prodává v rámci své chráněné díry na trhu. Jinak řečeno, vééélký zisk a vééélká přidaná hodnota.

Na dvou židlích sedí i vláda/stát. Na jedné straně musí nabídnout svým voličům blahobyt a levné zboží (které je k dispozici na dobře fungujícím volném trhu), na druhé straně je pod tlakem podnikatelů a je nucen chránit jejich „díry“ přijímáním protekcionistických zákonů. Není to pozice snadná, protože spotřebitelé hážou lístky do urny, ale podnikatelé sponzorují strany a jejich reklamní kampaně.

Tak, konec řečí, běžte si najít svoji díru na trhu a braňte ji. Tady ji nenajdete. 🙂

Tomáš Bleša
Programuju v Javě, podnikám (anneca.cz), mám rád tech.hračky, maso, chytré debaty, nové úhly pohledu, doutníky, whisky a lidi, co se moc nežerou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *